Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΙΦΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΙΦΝΙΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ


Σιφνιοί και Σιφνιές,

Η Πλατεία Ηρώου ανήκει στην Σίφνο και στους κατοίκους της. Αυτό προκύπτει πολύ καθαρά από το συμβόλαιο, με το οποίο οι δωρητές Μαρία και Ιωάννης Μαυρομμάτης μεταβίβασαν την κυριότητα της πλατείας στον Σύνδεσμο Σιφνίων. Είχαν υποσχεθεί την μεταβίβαση αυτή ήδη από το 1926, με την προϋπόθεση ότι ο Σύνδεσμος θα αναλάμβανε την ανέγερση Μνημείου στην μνήμη των Σιφνίων, οι οποίοι έπεσαν στις μάχες, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της πατρίδας μας. Έτσι το 1958, αφού ο Σύνδεσμος είχε ολοκληρώσει την ανέγερση του Μνημείου, μετά από έρανο, στον οποίο συμμετείχαν Σιφνιοί απ' όλο τον κόσμο, οι δωρητές, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους, δώρισαν τον χώρο στον Σύνδεσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Σύνδεσμος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του χώρου, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο αναφέρεται τρεις φορές, ότι η δωρεά αυτή έγινε "..εις εκδήλωσιν του εθνικού προς την Ελλάδα φρονήματός τους (των δωρητών) αφ' ενός και αφ' ετέρου εις πανηγυρικήν διαβεβαίωσιν των προς την νήσον Σίφνον και τους Σιφνίους αισθημάτων τους..". Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί με την υπόμνηση τους αυτή οι δωρητές καθιστούν σαφές ότι ο χώρος του Ηρώου συνδέεται άμεσα με την Σίφνο και τους Σιφνιούς, η δε δωρεά στον Σύνδεσμο έγινε τιμής ένεκεν, επειδή ανέγειρε το Μνημείο. Έτσι ο Σύνδεσμος είναι ο θεματοφύλακας της πλατείας Ηρώου, επιφορτισμένος να διατηρεί τον χώρο σύμφωνα με τον ιερό σκοπό για τον οποίο ετάχθη από τους δωρητές και όχι ο διαχειριστής αυτού κατά το δοκούν, μη δικαιούμενος κατά συνέπεια να τον εκμεταλλευθεί οικονομικά.

Σιφνιοί και Σιφνιές,

Η βούληση των δωρητών του χώρου του Ηρώου είναι σαφής: Η Πλατεία Ηρώου ανήκει στην Σίφνο και τους Σιφνίους. Μην επιτρέψετε την ασέβεια προς στους ήρωες που έχυσαν το αίμα τους και έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα  Μην επιτρέψετε την οποιαδήποτε οικονομική εκμετάλλευση της Πλατείας τώρα ή στο μέλλον.